Supermini & Frankie Romano – Midas Touch – Artwork

cover art supermini & Frankie romano